ECPayLogo

Banner_about

Sản phẩm & Dịch vụ

ECPay  giúp khách hàng chủ động thanh toán tiền điện một cách an toàn, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi qua tin nhắn , qua website hoặc qua mạng lưới điểm thu ...

ECPay phát hành tài khoản Tiền điện trả trước nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề thực hiện thanh toán tiền điện qua kênh điện tử...