ECPayLogo

Thẻ đồng thương hiệu

Thẻ đồng thương hiệu là thẻ tích hợp giữa thẻ khách hàng sử dụng diện của ECPay và thẻ ngân hàng của đối tác liên kết, không chỉ lưu giữ thông tin khách hàng sử dụng điện, thuận lợi cho việc thanh toán tiền điện tại các điểm thu của ECPay mà còn có đầy đủ các tính năng của thẻ ATM ngân hàng thông thường.

Trong năm 2016, ECPay đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát hành thẻ đồng thương hiệu, sau khi triển khai thành công ECPay sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành thẻ đồng thương hiệu trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, liên kết cùng một số ngân hàng khác.